ODRED IZVIĐAČA LEPOGLAVA

ZLATOROG KUP 2011. – PROPOZICIJE NATJECANJA

1. PROGRAM NATJECANJA

1.1. Zlatorog kup 2011. je ekipno natjecanje mlađih izviđača i planinki koje se okvirno odvija po jedinstvenim propozicijama DIV-a, u sklopu državne izviđačke lige.

1.2. Program natjecanja predstavlja provjeru usvojenih znanja i vještine, i način usvajanja novih stručnih znanja iz općeg (javori) i posebnog (vještarstva) programa SIH-a.

Ciljevi natjecanja su:            – stimuliranje ostvarivanja programa i sadržaja rada namijenjenih kategoriji izviđača i planinki,

-       pozitivna komunikacija, razmjena iskustava i usporedba postignutih rezultata u redovnom radu,

-       provjera znanja iz više područja izviđačkog programa,

-       praktična primjena stečenih znanja i vještina

-       umrežavanje i povezivanje vršnjaka iz različitih sredina RH.

1.3. Ove propozicije služe kao programski okvir za organizaciju natjecanja Zlatorog kup 2011.

 

2. SUDJELOVANJE U NATJECANJU

2.1. Na natjecanju sudjeluju patrole izviđača i planinki koje moraju brojati između 4 i 12 članova patrole:

                – Pravo natjecanja i maju patrole kojima natpolovična većina članova u 2011. godini navršavaju najmanje 12, a najviše 15 godina. Dozvoljeno odstupanje: manjina članova (manje od polovice) može imati godinu manje, odnosno godinu više od navedenih granica.

                – Članovi mlađi od 10 i stariji od 17 godina ne mogu sudjelovati na natjecanju.

                – Kod situacije pola-pola (gornja dobna granica) patrola može regularno sudjelovati na natjecanju.

                – Dob natjecatelja se utvrđuje izviđačkom članskom iskaznicom.

2.2. DIV se organizira u jednoj kategoriji, a patrole mogu biti muške, ženske ili mješovitog sastava.

Ekipa sama određuje koliko će imati muških a koliko ženskih članova.

2.3. Preporuča se da natjecatelji budu liječnički pregledani, a u svakom slučaju moraju posjedovati pisano odobrenje roditelja ili staratelja (skrbnika), uz ovjeru udruge. Na ovaj način se organizator natjecanja oslobađa bilo kakve odgovornosti od mogućih zdravstvenih komplikacija za vrijeme trajanja akcije. U slučaju da natjecatelji ne posjeduju navedene dokumente, biti će im zabranjeno sudjelovanje.

2.4. Svaki sudionik natjecanja mora imati važeću zdravstvenu knjižicu i izviđačku člansku iskaznicu SIH-a za 2011. godinu.

2.5. Svaki član mora biti uniformiran u skladu sa Pravilnikom o odorama i oznakama SIH-a  za vrijeme svečanog otvaranja i zatvaranja natjecanja, kao i za vrijeme natjecanja, ukoliko ne nastupaju u radnim odorama.

2.6. Zlatorog kup 2011. se održava od 25.-27. ožujka 2011. godine. Krajnji rok za prijavu ekipa je 11.03.2011. godine.

2.7. Svaka patrola donosi zajedničku opremu. Obvezna zajednička oprema sadrži:

                – patrolnu zastavicu

                – priručni materijal za prvu pomoć

                – busolu

                – dva para signalnih zastavica

                – sjekiricu

                – tri šatorska krila

                – kutiju šibica ili upaljač

                – dvije ispravne baterijske svjetiljke.

2.8. Obavezna osobna oprema obuhvaća:

                – izviđačku odoru (košulju sa propisanim oznakama i maramu)

                – zdravstvenu iskaznicu

                – člansku iskaznicu, sa plaćenom članarinom za 2011. godinu

                – kišnu kabanicu

                – adekvatnu obuću za prelazak staze

                – odobrenje (potvrdu) roditelja ili staratelja, prikladno datiranu i ovjerenu u odredu, kojom se odobrava sudjelovanje na natjecanju.

2.9. Prilikom odlaska na orijentacijsko kretanje patrola je obavezna posjedovati:

                – priručni materijal za prvu pomoć (treba biti sastavljen minimalno kao zakonom propisana kutija prve pomoći za osobna vozila)

                – dvije baterijske svjetiljke

                – kutiju šibica ili upaljač

                – busolu

                – 2 litre vode

                – mobitel, ispravan i aktivan

Članovi natjecateljske komisije provjeravaju valjanost obaveznih dijelova zajedničke i osobne opreme za stazu. Uprava natjecanja zabranit će nastup patroli u disciplini orijentacijsko kretanje ukoliko nedostaje bilo koji dio obavezne zajedničke opreme za orijentacijski kros, ili ga procijeni kao neadekvatnog.

Preporuča se da svaki sudionik natjecanja ima vreću za spavanje i podmetač.

3. UVJETI NATJECANJA

3.1. Patrole su dužne na mjesto natjecanja stići najkasnije do 25.03.2011. godine, do 20,00 sati.

3.2. Po dolasku ekipe na mjesto natjecanja, vođa ekipe obavještava Upravu natjecanja o dolasku ekipe, predaje prijavu patrole, članske iskaznice, zdravstvene iskaznice, potvrde o liječničkim pregledima i potvrde roditelja/skrbnika.  

3.3. Uprava natjecanja određuje za svaku patrolu mjesto u prebivalištu.

3.4. Startni brojevi određuju se ždrijebanjem na 1. sastanku vođa/pratitelja ekipa, 20.03.2011. godine u 21.00 sati.

3.5. Patrole dolaze na natjecanje u pratnji punoljetnog pratitelja koji je odgovoran za postupke članova patrole. Pratitelji plaćaju kotizaciju kao i natjecatelji.  U slučaju da na natjecanju sudjeluje više ekipa iz jednog grada (mjesta) iz različitih udruga, dozvoljava se da jedan punoljetni pratilac prati sve patrole iz tog grada (mjesta), ukoliko mu matična udruga dodijeli punomoć kao i ostalu potrebnu dokumentaciju. Punoljetni pratilac je odgovoran za ponašanje patrole koju prati i dužan je brinuti o njihovom poštovanju pravila cjelokupne akcije bez posebnih napomena nadležnih.

3.6. Na natjecanju mogu sudjelovati samo na vrijeme prijavljene patrole. Za sve ostale slučajeve sudjelovanja na natjecanju odluku donosi Uprava natjecanja.

3.7. Svako neodobreno i neopravdano napuštanje prebivališta od strane članova patrole će se sankcionirati. Boravak u prebivalištu je određen općim dnevnim redom i uputama organizatora.

3.8. Ne pristupanje izvršenju zadatka prema izvučenom redoslijedu za discipline u kojima je predviđen redoslijed izvršenja, po trećem pozivu kontrolora, povlači diskvalifikaciju za istu disciplinu. Po dolasku na KS patrola se mora prijaviti kontroloru ili ne smije boraviti na KS u krugu od 50 metara.

3.9. Zabranjena je upotreba nedozvoljenih stimulativnih sredstava prema popisu Međunarodnog olimpijskog odbora, te konzumacija droge i alkohola. Nepoštivanje ove odredbe povlači sankciju diskvalifikacije i udaljavanje s natjecanja.

3.10. Tijekom obavljanja discipline „Orijentacijsko kretanje“ patrole ne smiju upotrijebiti nikakvo prijevozno sredstvo za sebe ili opremu koju nose.

 

4. ZADACI EKIPA

4.1. Discipline u kojima se patrole natječu su:

- Signalizacija semaforom

- Prva pomoć (teoretski i praktično)

- Vezanje čvorova

- Dizanje i rušenje šatora

- Orijentacijsko kretanje

- Testovi (Izviđačka organizacija, moja domovina, poznavanje prirode)

- Kulturno-zabavni program.

4.2. Bodovanje je pozitivno uz mogućnost dodjele negativnih bodova i diskvalifikacije, kako u pojedinoj disciplini, tako i za cijelo natjecanje.

4.3. Zadaci i discipline koje ne spadaju u disciplinu “Orijentacijsko kretanje” ne mogu se izvršavati na orijentacijskoj stazi.

4.4. Zadatke za natjecanje određuje Natjecateljska komisija. Zadaci su tajni, napisani na posebno ovjerenim listovima papira pečatom natjecanja ili organizatora, te kuvertirani u zapečaćene koverte. Ekipa zadatke izvršava zajednički, na najpogodniji način u okviru ovih Propozicija.

4.5. Natjecanje traje dva dana, sa smještajem u čvrstom objektu.  

 

5. NEGATIVNI BODOVI

5.1. Patrola se kažnjava sa negativnim bodovima ili diskvalifikacijom po sljedećem kriteriju:

1. Korištenje prijevoznog sredstva                                                   diskvalifikacija u disciplini “Orijentacijsko kretanje”

2. Konzumiranje zabranjenih stimulativnih sredstava i droge        diskvalifikacija

3. Konzumiranje alkohola i/ili pušenje                                                             diskvalifikacija

4. Teža povreda discipline                                                                diskvalifikacija

5. Povreda izviđačkih zakona                                                                           do -300 bodova

6. Neuniformiranost po dijelu odore, po članu)                                              – 10 bodova

7. Nedisciplina                                                                                    – 50 bodova

8. Prekoračenje dozvoljenog vremena za prelazak staze

i boravak na pojedinim KS (za svaku minutu)                                  – 2 boda

9. Nedostatak dijela kolektivne i osobne opreme                                           – 10 bodova

5.2. Pod težom povredom discipline podrazumijeva se nanošenje teške štete integritetu osoba, zajednice, organizatora, prirodnih i materijalnih dobara, kao i štete ugledu organizacije.

5.3. Povreda izviđačkih zakona obuhvaća lakši oblik štete iz članka 5.2. ili, primjerice, namjerno nepoštivanje Propozicija, nepoštivanje javnog reda i mira, neodobreno i neopravdano napuštanje prebivališta, izvrgavanje uniforme ruglu (nošenje izviđačke marame oko glave i sl.), neuredna uniformiranost tijekom obavljanja zadataka, kao i ostali slučajevi povrede. Ova kazna se izriče kao posljednji stupanj tolerancije prije isključenja patrole ili pojedinca sa natjecanja.

 5.4. Neuniformiranost podrazumijeva nedostatak jednog dijela ili cijele uniforme svakog sudionika natjecanja, tijekom obavljanja zadataka, bilo da se radi o odori SIH-a ili radnoj uniformi. Sankcija neuniformiranosti se izriče za svakog neuniformiranog člana ekipe pojedinačno. Kontrolor je dužan obavijestiti ekipu o neuniformiranosti pojedinih članova prije nego unese napomenu.

Umjesto propisane izviđačke odore, tijekom izvršenja zadataka, dozvoljava se nošenje urednih jednoobraznih radnih uniformi sa obilježjima udruge uz obavezno nošenje izviđačke marame oko vrata.

5.5.Nedisciplina obuhvaća loš odnos prema kontroloru i drugim natjecateljima (potcjenjivanje, omaložavanje i slične negativne manifestacije), loše ponašanje tijekom natjecanja (psovanje, loš odnos prema opremi i slično).

5.6. Za vrijeme obavljanja zadataka i disciplina patrola mora biti na okupu. Ne pridržavanje ove odredbe kažnjava se kao nedisciplina.

5.7. Temelj za sve sankcije može se utvrditi tijekom cjelokupnog trajanja akcije, a tamo gdje je potrebno, opravdano i realno moguće – i više puta, osim za sankcioniranje nedostatka dijela opreme i uniforme.

5.8. Sankcije od 1-5 predlaže Natjecateljska komisija u dogovoru sa Povjerenikom SIH-a, a donosi je Uprava natjecanja. Diskvalifikacija po stavkama 2,3 i 4. obuhvaća udaljavanje patrole s natjecanja. Taksa se ne vraća.

5.9. Patrola kojoj je neki od članova udaljen ili diskvalificiran, ili je cijela patrola diskvalificirana po drugoj osnovi osim iz stavki 2.,2. i 4. ne može nastaviti natjecanje, ali smije ostati na mjestu natjecanja do njegovog završetka, uz poštovanje pravila.

5.10. Sankcije od 6-9 izriče Natjecateljska komisija.

5.11. Sve sankcije se mogu izreći i na prijedlog/zabilješku kontrolora.

 

DISCIPLINE VIŠEBOJA – BODOVANJE I PRAVILA

6. OCIJENJIVANJE

Maksimalni broj bodova koje ekipa može osvojiti u pojedinoj disciplini je:

1. Signalizacija semaforom                                                                                               200 bodova

2. Prva pomoć (teoretski i praktično)                                                                               200 bodova

3. Vezanje čvorova                                                                                                             200 bodova

4. Dizanje i rušenje šatora                                                                                 200 bodova

7. Orijentacijsko kretanje

a) pronalazak kontrolnih stanica (u daljnjem tekstu: KS) na karti                 75 bodova

b) pronalazak KS u prirodi                                                                 160 bodova

c) skica KS                                                                                           150 bodova

d) ulaz pod kutem                                                                                               25 bodova

e) dnevnik puta                                                                                   150 bodova

f) test iz topografije                                                                                             40 bodova

8. Testovi (Izviđačka organizacija, moja domovina, poznavanje prirode)   200 bodova

9. Kulturno-zabavni program                                                                                             150 bodova

10. Za svaku započetu minutu kašnjenja kod crtanja skice                                           – 2 boda

 

7. SIGNALIZACIJA SEMAFOROM

7.1. Sudjeluju četiri člana ekipe podijeljena na prijemnu i predajnu stanicu (najviše po dvoje na svakoj stanici), međusobno udaljene 50 metara. Ekipa isključivo uz pomoć znakovlja „semafora“ predaje i prima poruku sastavljenu od 30 nevezanih slova pomoću signalnih zastavica. Poruke su sastavljene od slova hrvatske abecede bez palatala i složenih slova (č, ć, đ, š, ž, dž, lj, nj). Brojevi nisu uključeni u poruku. Slova poruke su grupirana u pet stupaca i šest redaka.

7.2. Mjeri se vrijeme i točnost prenošenja poruke. Vrijeme se mjeri od predaje kuvertirane pismene poruke predajnoj stanici od strane kontrolora do predaje primljene poruke kontroloru na prijemnoj stanici. Ekipa za ovu disciplinu može dobiti najviše 200 bodova, i to za točnost 120, a za brzinu 80 bodova.

Brzina se boduje po slijedećoj formuli:

broj osvojenih bodova = dozvoljeno vrijeme – vrijeme ekipe / dozvoljeno vrijeme – najbolje vrijeme x 80

Svako točno preneseno slovo boduje se sa 4 boda.

Patrola sa najboljim vremenom dobiva 80 bodova. Ukoliko je u poruci pogrešno prenijeto 10 ili više slova, patroli se dodjeljuju bodovi u vrijednosti 1 boda za svako točno preneseno slovo.

Ograničenje vremena za prijenos poruke je dvije minute. U slučaju da patrola ne prenese cijelu poruku u maksimalno predviđenom vremenu, po isteku vremena primopredaja se prekida, a patroli se boduju prenesena slova. Slova moraju biti prenesena istim redoslijedom i na ista mjesta, te razumljivo ispisana. Ukoliko dođe do pomaknutog redoslijeda slova, točno prenesena slova koja su na krivome mjestu boduju se s 1 bodom po slovu. Poruke za sve patrole mogu biti međusobno različite, ali sastavljene od istog fonda slova. Kontrolor nakon završetka primopredaje može na zahtjev vođe patrole priopćiti točnost prijenosa poruke. Patrola se trenutačno diskvalificira od strane kontrolora, ako mijenja znakovlje semafora, te ako nakon prvog upozorenja nastavi s glasnim dovikivanjem na jednoj od stanica.

8. PRVA POMOĆ

8.1. Sudjeluje do šest (6) članova patrole. Natjecanje u pružanju prve pomoći odvija se u dva dijela: teoretskom i praktičnom. Teoretski dio rješavaju sve patrole zajedno. Svaka patrola popunjava test od 20 pitanja, pri čemu svaki ispravni odgovor donosi 5 bodova, a djelomični odgovor 2 boda. Praktična i teoretska provjera znanja iz prve pomoći vrši se na osnovu priručnika Crvenog križa i HAK-a, a u opsegu koji je određen programskim sadržajima predviđenim u Javorima, te zahtjevima za vještarstvo Prve pomoći. Vrijeme izvršenja je 20 minuta. Za teoretski dio ekipa može dobiti do 100 bodova.

8.2. U praktičnom dijelu svaka ekipa izvodi jedan praktični zadatak, kojeg vođa ekipe izvlači. Ovu disciplinu natjecanja u pravilu boduje stručna osoba, po mogućnosti liječnik.

Patrola za praktičan dio može dobiti do 100 bodova, i to:

- pristup i pregled ozlijeđenog                                                          15 bodova

- kvaliteta i stručnost ukazane pomoći                                                             35 bodova

- izvedba i funkcionalnost                                                                  25 bodova

- priprema za prijevoz i/ili prenošenje ozlijeđenog                                        15 bodova

- organiziranje i podjela rada unutar ekipe                                      10 bodova

9. DIZANJE I RUŠENJE ŠATORA

9.1. Sudjeluju četiri člana ekipe. Šator je tipa “Izviđač” bez dna sa šestodijelnom konstrukcijom i osam klinova. Klinovi moraju biti vretenasti. U pribor za podizanje šatora spadaju još i dva bata ili sjekirice koji prije podizanja moraju biti na svom mjestu, poslije podizanja u šatoru, a nakon rušenja složeni kao na početku. Natjecatelji se mogu odreći upotrebe batova, pri čemu se isti odlažu kod kontrolora, a patroli se računaju bodovi kao da su batovi upotrijebljeni i uvijek uredno složeni. Prostor za dizanje i rušenje šatora je ograničen na 8 x 8 metara.

Boduje se:

- ukupno vrijeme dizanja i spuštanja šatora                     100 bodova,

- kvaliteta dignutog šatora                                                                 70 bodova,

- kvaliteta složenog šatora                                                                 30 bodova.

Rok izvedbe je 3 minute. Zadatak obavljen u tome roku boduje se prema navedenom načinu. Nakon toga vremena patrola koja je u potpunosti obavila zadatak (podigla šator da stoji i srušila ga i uredno složila) u roku do 5 minuta dobija minimum od 10 bodova, a preko tog vremena dobiva 0 bodova.  

Vrijeme se boduje po formuli:

broj osvojenih bodova = dozvoljeno vrijeme – vrijeme ekipe / dozvoljeno vrijeme – najbolje vrijeme x 80 +10+10

Prema ovoj formuli ekipa s najboljim vremenom dobiva 80+10+10=100 bodova, a ekipa s maksimalnim dozvoljenim vremenom ne dobiva 10+10=20 bodove za vrijeme.

9.2. Kvaliteta podizanja šatora se boduje prema slijedećem:

1. zabijen i pravilno zabijen klin                         8 x (1+1) = 16 bodova

2. pravilno zategnute žabice                                               8 x 1 = 8 bodova

3. motke ravne (uspravne)                                  2 x 4 = 8 bodova

4. vrata se mogu zatvoriti                                    9 bodova

5. sjekirice u šatoru                                             2 x 1 = 2 boda

6. uredno zategnuto platno krova                      2 x do 10 = 20 bodova

7. pravilno orijentiran šator                                               do 15 bodova

UKUPNO                                                              70 bodova

Kvaliteta rušenja šatora se boduje prema slijedećem:

8. pravilno složen šator                                                     do 8 bodova

9. klinovi na mjestu                                                                             8 x 0,5 = 4 boda

10. klinovi očišćeni                                                                            8 x 0,5 = 4 boda

11. konstrukcija na mjestu i pravilno orijentirane motke                6 x (1+1) = 12 bodova

13. sjekirice na mjestu                                                        2x 1 = 2 boda

UKUPNO                                                                              30 bodova

Dodatni negativni bodovi:

- nedisciplina                                                                      (-5 bodova x 4 puta)= do -20 bodova

- odnos prema opremi                                                        (-5 bodova x 4 puta) =do -20 bodova

9.3. Šator se slaže prije podizanja preklopno – trostruko, četverostruko ili kombinirano. Šator prije podizanja i nakon rušenja mora biti jednako složen/pripremljen, što se odnosi i na ostale dijelove opreme, jer u protivnome za složenost patrola dobiva 0 bodova. U odnosu na kontrolora patrola mora biti postrojena ispred šatora i okrenuta licem prema kontroloru. Način slaganja/pripremanja šatora prije podizanja prikazan je shematski (detaljnije upute daju kontrolori):

Patrola na znak suca počinje podizati šator. Nakon obavljenog zadatka patrola ponovo zauzima poziciju ispred kontrolora i uzviče poklik “gotovo”, “zdravo”, “hura”, “stop” ili neki drugi zajednički poklik. Vrijeme se prestaje mjeriti po izvikivanju poklika. Sudac za tim pristupa ocjenjivanju kvalitete podizanja šatora. Ocjenjivanje se vrši u pratnji vođe patrole dok je ostatak ekipe postrojen u stavu “pozor” ispred šatora. Pomoćni sudac motri na eventualne slučajeve povrede discipline i ukazuje na to glavnom sucu. Nakon završenog ocjenjivanja, ekipa na znak suca započinje sa rušenjem, te se nakon završenog rušenja šatora  postrojavaju i poklikom daju znak sucu za prekidanje mjerenja vremena. Vrijeme slaganja šatora u svrhu pripreme za dizanje iznosi tri minute. Kontrolor je dužan upozoriti ekipu na 30, odnosno 10 sekundi do isteka dozvoljenog vrem,ena za pripremu. Između obavljenog ocjenjivanja nakon dizanja šatora i početka spuštanja dozvoljena je priprema/dogovor  od 15 sekundi.

9.4. Klinovi se zabijaju pod kutom od 75 stupnjeva i moraju biti čvrsto uglavljeni u zemlji. Konopci ne smiju dodirivati zemlju, trebaju biti otprilike najmanje 2cm iznad zemlje, te moraju biti uredno zategnuti. Oba krovna platna moraju biti ravna, uredno zategnuta, bez većih nabora. Način bodovanja krovnog platna je slijedeći:

- uredno zategnuto platno, bez većih nabora   10 bodova po platnu

- uredno zategnuto platno s većim naborima   5 bodova po platnu

- platno bez nabora, ali slabo zategnuto (blago labavo) 2 boda po platnu

Platno potpuno labavo                        0 bodova po platnu.

Vrata treba biti moguće zatvoriti bez znatnog naprezanja platna. Nakon obavljenog podizanja ulaz šatora mora biti okrenut prema kontroloru. Odstupanje u orijentaciji šatora se tolerira do +/- 30 stupnjeva.

- za odstupanje od 0 do 10 stupnjeva                               – 15 bodova predviđenih za orijentaciju šatora,

- za odstupanje od  10 do 30 stupnjeva                            – 5 bodova predviđenih za orijentaciju šatora.

Odstupanje u orijentaciji od preko 30 stupnjeva računa se kao prekoračenje vremena od 3 minute. . Odstupanje se određuje busolom i mjeri se kao kut odstupanja linije sljemena šatora u odnosu na zamišljenu os sudac-zadnja motka šatora i na nju okomite stranice polja u kojem se diže šator.

Pri ocjenjivanju pravilnosti složenosti platna odbija se po dva boda za svaku žabicu koja viri prilikom razmotavanja šatora, a najdalje po prvom uzdužnom rastvaranju šatora, do najviše 4 žabice (0 bodova).

9.5. Ekipa može zbog lošeg odnosa prema opremi biti kažnjena sa -5 bodova, maksimalno do -20 bodova. Svako gaženje, šutiranje, paranje, savijanje, pucanje i prljanje dijelova opreme šatora koje nije namjerno izazvano podrazumijeva loš odnos prema opremi. Ponavljanje lošeg odnosa prema opremi tretira se kao izrazito loš odnos prema opremi. Svaki pojedinačni slučaj izrazito lošeg odnosa prema opremi (iz nehata) boduje se s -5 bodova, a ako prelazi ukupno četiri slučaja prilikom dizanja i rušenja šatora prijavljuje se Natjecateljskoj komisiji koja diskvalificira ekipu u toj grani natjecanja. Prijedlog za diskvalifikaciju donosi i obrazlaže sudac koji je sudio.

9.6. Za namjerno izazvano uništavanje opreme, patrola se trenutačno diskvalificira i mora materijalno nadoknaditi organizatoru pričinjenu štetu. Mehanizme za nadoknadu štete predlaže Povjerenik SIH-a u dogovoru s pretpostavljenima i Starješinom natjecanja.

9.7.Za vrijeme obavljanja zadataka članovi patrole mogu glasovno komunicirati u svrhu kvalitetnijeg izvršenja zadatka. Psovanje, vikanje/urlanje, svađa, kao i razgovor članova s nekim van patrole smatra se lakšom povredom discipline i kažnjava se do -20 bodova (4 puta po -5 bodova). Preko tog broja povlači postupak kao i s lošim odnosom prema opremi.Svaka svađa sankcionira se kao teža povreda discipline i sudac može predložiti diskvalifikaciju patrole. Kontrolori ne smiju verbalno i fizički ometati ekipu, i dužni su udaljiti svaku osobu koja sa strane na nekolegijalan način ometa ekipu u obavljanju zadatka. Navijanje se ne smatra ometanjem.

Ocjenjivanje i mjerenje vremena vrši isključivo jedan sudac za sve patrole. Odmak od ovog pravila moguć je u dogovoru s nadležnima, ali na način na koji se zaštićuju patrole i njihovi plasmani.

10. VEZANJE ČVOROVA

10.1. Sudjeluju pet članova patrole. Ako patrola broji 10 i više članova, treba nastupiti s dvije ekipe, kojima se rezultat zbraja i dijeli s dva, te se tako određuje konačni rezultat patrole. Patrola dvostrukim štafetnim sistemom vezuje i razvezuje slijedeće čvorove: skraćivaljku, mrtvi čvor, vrzinu petlju i ambulantni čvor. Čvorovi se vezuju praktično, na poligonu. Patrola je postrojena na startu jedan iza drugoga. Start je udaljen 10 metara od poligona. Svaki član patrole mora (prema dvostrukom štafetnom sistemu) jednom vezati i jednom razvezati svaki pojedini čvor prema utvrđenom rasporedu.

Ispravnost vezanog čvora, kao i tumačenje, obavlja se prema knjižici Rupka Godeca “Čvorologija”. Vrzina petlja veže se oko štapa, pri čemu nije dozvoljeno nabacivanje unaprijed izrađenog čvora na štap. Mrtvi čvor se vezuje na konopac kojemu je jedan kraj zauzet – vezan uz čvrstu podlogu.. Skračivaljka se veže na improviziranoj žabici. Ambulantnim čvorom se povezuju dva konopca jednake kvalitete.

Bodovanje se vrši prema formuli:

broj osvojenih bodova = dozvoljeno vrijeme – vrijeme ekipe / dozvoljeno vrijeme – najbolje vrijeme x 150+30+20

Prema ovoj formuli patrola s najboljim vremenom dobiva 150+30+20=200 bodova, a patrola sa maksimalnim dozvoljenim vremenom dobiva 0+30+20=50 bodova.

Dozvoljeno vrijeme za vezanje čvorova iznosi 8 minuta, a za ostvarenje minimuma od 20 bodova 12 minuta. Kod prekoračenja 12 minuta vezanje se prekida i patrola dobiva 0 bodova. Patrola s 4 člana zadatak obavlja tako da kontrolor žrijebom izvlači jednog člana patrole koji će obavlja ti zadatak petog člana.

10.2. Svi čvorovi moraju biti zategnuti i ispravno vezani nakon što natjecatelj odstupi od poligona. U slučaju nedovoljne zategnutosti čvora ili neispravnosti, kontrolor poziva natjecatelja (nakon što je natjecatelj odstupio) da popravi grešku. Ako se natjecatelj ne vrati da bi ispravio grešku, patrola se isključuje iz takmičenja u ovoj grani.

Ako neki član ekipe ne zna ispravno vezati čvor nakon trećeg pokušaja unutar dozvoljenog vremena, patrola se isključuje s natjecanja, a čvor se ostavlja zavezanim (kako ga je natjecatelj zavezao, ako patrola nedvosmisleno izjavi prigovor na licu mjesta), a o situaciji odlučuje sudac.

Nakon razvezivanja konopci moraju biti u početnom položaju. Nije dozvoljeno da se, po odstupanju natjecatelja od poligona, dva konopca dodiruju ili da je bilo koji konopac savijen na način da u bilo kojem svojem dijelu odstupa od svoje uzdužne osi više od  90 stupnjeva. Zamjena postojećeg redoslijeda članova unutar patrole povlači za sobom diskvalifikaciju. Odstupanjem od poligona smatra se trenutak kada natjecatelj, vezavši ili odvezavši zadnji čvor na poligonu, krene prema početnom položaju. Kontrolor je dužan upozoriti natjecatelje na prijestup i vratiti ih u startni položaj. Prijestup je start ili prekoračenje startne crte slijedećeg natjecatelja prije nego što ga je prethodnik dodirnuo pri povratku. Ako natjecatelj ne posluša kontrolora, ekipa se diskvalificira iz ove discipline.

11. ORIJENTACIJSKO KRETANJE U PRIRODI

11.1. Sudjeluju svi članovi patrole. Ukoliko patrola koja nastupa na natjecanju broji više od 7 članova, u ovoj se disciplini dijeli na dvije brojčano podjednake skupine, koje svaka za sebe prelazi stazu i obavljaju sve zadatke, a njihov se rezultat na kraju zbraja i dijeli sa dva, čime se dobiva ukupni prosječni rezultat patrole. U ovakvom slučaju redosljed starta ovih skupina utvrđuje se dirigiranim žrijebom – jedna skupina mora biti među patrolama na startu, a druga među posljednjima. Isto vrijedi i kod više patrola iz istog odreda. Ako jedna od skupina iz iste patrole odustane od staze ili iz drugih razloga nije u mogućnosti obaviti zadatak do kraja, zbraja se njihov dotadašnji rezultat, ili se smatra da su na stazi ostvarili bodove – ovisno o situaciji. Detaljnije upute daje Natjecateljska komisija. U orijentacijsko kretanje u prirodi spadaju slijedeće discipline:

- Pronalazak KS na karti

- Pronalazak KS u prirodi

- Skica KS

- Ulazak pod kutem

- Dnevnik puta

- Test iz topografije

11.2. PRONALAZ KS NA KARTI

11.2.1. Smatra se da je KS točno ucrtana ako je ucrtana u krugu polumjera 1,5 mm, odnosno 3mm , a čiji je centar KS određena zadatkom. Vrijeme ucrtavanja staze iznosi 30 minuta, a ucrtava se 5 kontrolnih stanica. Za svaku točno ucrtanu KS u krugu polumjera 1,5 mm, patrola dobiva 15 bodova, a ukoliko je KS ucrtana u krugu polumjera 3 mm, po točno ucrtanoj KS dodjeljuje se 7 bodova, što znači da u ovoj disciplini ekipa može osvojiti maksimalno 75 bodova. Zadaci se dobivaju zapečaćeni i kuvertirani u pismenom obliku, a od njihovog primitka se mjeri vrijeme. Patrola je završila ucrtavanje KS onog trenutka kada je predala riješene zadatke članu Natjecateljske komisije. U slučaju da ekipa ne ucrta sve KS u predviđenom vremenu, nakon isteka vremena ucrtavanje se prekida i ocjenjuju se samo ucrtane KS. Sve ekipe istovremeno pronalaze KS na karti.

11.2.2. Položaj KS na karti se određuje:

- sve udaljenosti se zadaju u metrima, a kutovi u stupnjevima

- dozvoljeno je korištenje azimuta, pravokutnog azimuta, kontraazimuta i udaljenosti, sjecišta azimuta, sjecišta kružnica, korištenje koordinata pravokutne mreže i sjecištem kružnice i azimuta

- svi kutovi i udaljenosti moraju biti jednoznačno određeni i mjerljivi na karti

- dozvoljeno je vezivanje zadatkom najviše po dvije kontrolne stanice.

Nakon pronalaska KS na karti patrola pristupa startu i prelasku staze. Vrijeme pronalaska KS na karti ne ulazi u zadano vrijeme prelaska staze.

11.3. PRONALAZAK KS U PRIRODI

11.3.1. Patrola započinje prelazak staze nakon što je primila kuvertirane zadatke, a nakon izvršene discipline pronalaska KS na karti. Maksimalno dozvoljeno vrijeme za prelazak staze je 4 sata.  Prekoračenje dozvoljenog vremena povlači dva negativna boda za svaku minutu prekoračenja. Vrijeme boravka na KS ulazi u zadano vrijeme prelaska staze. Vrijeme za prelazak staze prestaje teći u trenutku predaje svih zadataka kontroloru na cilju. Naknadno predani radovi i izvršeni zadaci ne boduju se. Kontrolor na cilju zajedno sa vođom patrole provjerava sve predane radove i obavljene zadatke.

11.3.2. Staza se sastoji od starta, tri kontrolne stanice i cilja. Maksimalna duljina staze nije veća od 5 km, dok maksimalna duljina između dvije KS nije veća od 2 km. Ukupni uspon nije veći od 250 metara, a relativna razlika nije veća od 150 metara za cijelu stazu.

11.3.3. Patrole startaju u vrijeme koje odredi Uprava natjecanja u razmaku od pet minuta, a prema redoslijedu startnih brojeva. Patrola je točno pronašla KS ako je kontrolor upisao dolazak patrole na KS u svoj i u obrazac patrole za prijelaz staze. Svaka pronađena KS se boduje sa 40 bodova.

Patrola prelazi stazu zajedno (grupno) – bez razdvajanja, te mora preći sve KS po zadanom redoslijedu. U slučaju da patrola ne pronađe KS te otiđe na slijedeću KS i ondje se prijavi kontroloru, više se ne smije vratiti na prethodnu KS. Sve KS su žive, sa kontrolorima koji kontroliraju obavljanje zadataka patrola na KS, te su u kontaktu sa Upravom natjecanja.

Kontrolori se povlače kada posljednja patrola koja još prelazi stazu  prođe ili preskoči KS. Kontrolori se o mogućem odustajanju ekipe, preskakanju KS i broju ekipa na stazi stalno obavještavaju. 

11.3.4. Svaka KS mora biti obilježena crvenom zastavicom ili tablom sa brojem KS postavljenoj na visini od oko dva metra. U slučaju da ekipa ne pronađe kontrolora na KS, dužna je napraviti skicu terena u radijusu od 50 metara oko KS i u mjerilu 1:500, sa svim detaljima koji mogu biti dokaz da je ekipa bila na KS. Takva se skica uz pismeni opis cijelog slučaja predaje Natjecateljskoj komisiji najkasnije jedan sat nakon dolaska na cilj. Patroli se na opravdan zahtjev, o čemu odlučuje Povjerenih SIH-a u konzultaciji s Natjecateljskom komisijom, omogućuje naknadna izrada zadataka sa sporne KS te im se priznaje pronalaženje sporne KS u prirodi. Vrijeme prelaska staze patrole u takvome slučaju, između polaska s prethodne i dolaska na spornu KS, utvrđuje se kao prosječno vrijeme prelaska svih patrola tim dijelom staze uvećano za vrijeme utrošeno na naknadno izvršavanje zadataka sa sporne KS.

 

11.4. SKICA

11.4.1. Skica terena se crta u zadanom mjerilu i pod zadanim kutom. Skica u topografiji predstavlja jednostavan i pregledan crtež određenog terena izrađen slobodnom rukom u približnom mjerilu s označavanjem sjevera i topografskim elementima (veličine, pravci, udaljenosti, visine) određenim približno odoka, uz upotrebu busole, a bez upotrebe topografskog pribora, što znači da objekti i površine ne moraju biti potpuno precizno ucrtani, ali zato se na skicu moraju upisati točni azimuti i približne udaljenosti u odnosu na određenu stojnu točku. Skica terena sadrži najvažnije objekte i druge podatke vidljive s jedne stojne točke (poželjno je da to bude KS) pod određenim kutom (između dva azimuta). Skica se radi u mjerilu od 1:500 . Skica se crta s jedne stojne točke i nije dozvoljeno mjerenje kretanjem po terenu bilo kojeg člana ekipe. Pri ocjenjivanju crtež skice se uspoređuje sa etalonom.

11.4.2. Za skicu terena ekipa može dobiti do 150 bodova:

- za približnu točnost i pridržavanja zadanog mjerila i azimuta,

pravilnu orijentaciju i omjerno predstavljanje udaljenosti objekata,

komunikacija i površina                                                                                                            40 bodova

- za unošenje objekata, pravilno predstavljanje komunikacija,

vodenih tokova, površina                                                                                         50 bodova

- za pravilno predstavljanje konfiguracije terena                                                                           20 bodova

- za pravilno korištenje topografskih znakova                                                              20 bodova

- za grafičku obradu, urednost, estetiku                                                                                          10 bodova

- minimum (unošenje osnovnih elemenata rada)                                                                           10 bodova

Osnovni elementi skice koje svaka skica mora sadržavati da bi bila potpuna su:

-       naslov

-       mjerilo

-       sjever

-       ime patrole, ili startni broj patrole

-       legenda

-       stojna točka

-       5 azimuta karakterističnih objekata i njihovih udaljenosti od stojne točke

-       ekvidistanca naznačena na dnu crteža i uz izohipse

Osnovni elementi skice koje svaka skica mora imati da bi dobila minimum od 10 bodova su:

-       naslov

-       mjerilo

-       sjever

-       ime patrole ili startni broj

-       stojna točka

-       ucrtana dva azimuta koji određuju skicu u približno točnoj vrijednosti kuta (odstupanje od 30%)

Svaka od prvih pet stavki donosi po jedan bod, a stavka 6 donosi 5 bodova. Navedeno znači slijedeće: za svaki predani rad koji sadrži isključivo navedene elemente (bez ucrtanih podataka na terenu), može se ostvariti navedeni minimum kao nagrada za minimalni trud. Izohipse se označavaju izričito numerički u relativnoj vrijednosti u odnosu na referentnu nultu visinu koja prolazi kroz stojnu točku. Sve ostale izohipse se označuju brojem sa strane izohipse i predznakom + ili -, ovisno da li teren “raste” ili “pada”. Rad u ovoj stavci se ne ocjenjuje ako konfiguracija nije označena na navedeni način.U slučaju odstupanja od zadanog mjerila skice većeg od 50%, ili u slučaju ne ucrtavanja više od 50% podataka prema etalonu, skica se boduje samo u domeni minimuma. Bez bilo kojeg osnovnog elementa skice ili s pogrešno ucrtanim sjeverom (greška veća od 15 stupnjeva), skica dobiva 30% od ostvarenih bodova, ne računajući minimum. Vrijeme boravka patrole na KS gdje se crta skica je ograničeno na 50 minuta, a teče od trenutka prijave kontroloru na KS do odjave patrole kontroloru. Nakon isteka vremena kontrolor upozorava

patrolu na prekoračenje vremena za rad. Za svaku prekoračenu minutu boravka na KS od dozvoljenog vremena patrola dobiva dva negativna boda. Pravilna uporaba topografskih znakova, kako na skici, tako i na etalonu, podrazumijeva uporabu znakova iz važećeg „topografskog ključa“, kao i pravila za ucrtavanje/postavljanje takvih znakova na crtež (kartu).  

11.5. ULAZAK POD KUTOM

Patrola treba ući u određenu KS pod kutom koji je zadan azimutom iz KS, i to s udaljenosti do 50 metara. Patrola je pravilno ušla pod kutom ukoliko pogreška nije veća od +/- 5 stupnjeva. Za ovaj zadatak ekipa dobiva 25 bodova ili ne dobiva bodove (zadatak je ostvaren ili nije ostvaren). U KS se ulazi u koloni po jedan.

11.6. DNEVNIK PUTA

Izvješće o izvršenim izviđanjima i osmatranjima na prijeđenom putu ima za cilj pomoći brzom kretanju istom stazom nekoj drugoj patroli, bez upotrebe karte, pa je od osnovne važnosti opis same staze i objekata uz nju, kao i podaci o pitkoj vodi, hrani, zaklonima i sl. Dnevnik puta se vodi između dvije kontrolne stanice, uz potreban opis navedenih kontrolnih stanica. Dio podataka u dnevniku koji se odnosi na obavljanje zadataka sadrži podatke o mjestu i vremenu obavljanja zadataka i sl. U dnevnik se mogu unijeti i ostali podaci značajni za ocjenjivanje, za tempo kretanja patrole, vremenski uvjeti, teškoće i prepreke na stazi, mogućnosti iskorištavanja određenih površina za postavljanje tabora, naznačivanje najpogodnijih prilaza određenim objektima i sl.

Za dnevnik puta ekipa može dobiti do 150 bodova:

- za opis putova i strana svijeta                                                                         40 bodova

- za podatke o objektima na stazi                                                                     30 bodova

- za podatke o pošumljenosti, reljefu, vodenim tokovima i površinama                      35 bodova

- za podatke o zakloništima i odmorištima                                                      10 bodova

- za podatke o pitkoj vodi, hrani i naseljima                                                   20 bodova

- za podatke o izvršenim zadatcima                                                                 5 bodova

- za urednost, čitkost, rukopis, naslove, potpise                                                           10 bodova

Za neupisano ili ime ekipe ili startni broj te za izrazito nečitak rukopis rad se boduje s 0 bodova. 

 

11.7. TEST IZ TOPOGRAFIJE

Na jednoj KS patrola rješava praktični test iz topografije. Patrola mora odrediti :

- zračnu udaljenost između dvije zadane točke na karti,

- nadmorsku visinu određene točke na karti,

- relativnu visinsku razliku između dvije zadane točke na karti,

- azimut određenog objekta u prirodi pomoću kompasa,

- kontraazimut u prirodi pomoću busole.

Svaki član patrole odgovara na jedno pitanje testa prema vlastitom podjeli unutar patrole. Za svaki točan odgovor patrola dobiva 8 bodova, što znači da može osvojiti ukupno 40 bodova. Kod četveročlanih patrola jedan član odgovara na dva pitanja, a izvlači se žrijebom tek nakon ostvarenja prva 4 odgovora. Ukoliko zbog više sile broj članova patrole padne na 3, postupak se provodi za dvojicu članova.

12. TESTOVI

Sudjeluju svi članovi patrole. Patrola rješava test iz poznavanja izviđačke organizacije, domovine, te prirode. Test je sastavljen od 20 (dvadeset) pitanja pri čemu se svako točno riješeno pitanje boduje s 10 bodova, a polovično riješeno s 5 bodova, što znači da ekipa može osvojiti ukupno 200 bodova. Patrola test rješava zajednički, a za izvršenje joj je na raspolaganju 20 minuta. Kod patrola iznad 7 članova postupak kod rješavanja testova je jednak postupku za prijelaz staze – patrola se dijeli na dvije brojčano podjednake patrole i svaka ispunjava svoj test, nakon čega se njihovi rezultati zbrajaju i dijele s dva, čime se dobiva konačni rezultat patrole.

Za svako područje pitanja su sastavljena u obliku:

- zaokruživanje odgovora                   50% pitanja

- upisivanja odgovora                         50% pitanja.

Test je sastavljen u slijedećim omjerima:

- poznavanje izviđačke organizacije                                 6 pitanja                                do 60 bodova

- poznavanja domovine :

- povijest                                                               3 pitanja                                do 30 bodova

- zemljopis                                            3 pitanja                                do 30 bodova

- poznavanje prirode                                          8 pitanja                                do 80 bodova.

Ovu disciplinu natjecanja sve patrole obavljaju istovremeno. Pitanja u testu se sastavljaju na osnovu slijedeće literature: “Izviđač u prirodi”, „Javori“, službena glasila Saveza, te školski udžbenici za biologiju, geografiju i povijest za 5-8 razred osnovne škole.

13. KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM

Sudjeluju svi članovi ekipe. Ekipa izvodi unaprijed pripremljeni program u trajanju do 10 minuta.

Ocjenjuju se slijedeće stavke:

- poklič patrole                                     do 20 bodova

- kvaliteta izvedbe                                                do 40 bodova,

- zabavnost                                           do 40 bodova,

- reakcija publike                                do 30 bodova,

- opremljenost (rekviziti)                     do 20 bodova.

KZP ocjenjuju najmanje 3 suca. Ukupni broj bodova za pojedinu točku postiže se na način da se zbrajaju bodovi ostvareni kod svih sudaca i zbroj se dijeli s brojem sudaca. Poželjno je da suci budu iz različitih krajeva RH, zbog različitog razumijevanja dijalekata i poimanja humora.

 

14. POVREDE I ODUSTAJANJA

U slučaju povrede ili odustajanja natjecatelja zbog više sile, ekipi se omogućuje nastavak natjecanja pod sljedećim uvjetima: povrijeđeni natjecatelj ili natjecatelji koji su opravdano odustali od natjecanja ne mogu se više natjecati niti u jednoj disciplini toga dana, kako na stazi tako i na cilju. Opravdanost zahtjeva za odustajanje natjecatelja razmatra Natjecateljska komisija u dogovoru s liječnikom ako se radi o povredi ili bolesti natjecatelja, ili samo Natjecateljska komisija ako se radi o drugim razlozima. Natjecateljska komisija u dogovoru s liječnikom može povrijeđenom ili bolesnom natjecatelju odobriti ili zabraniti nastup narednog dana. Natjecateljska komisija isto tako odobrava ili zabranjuje nastup narednog dana natjecatelju koji je prethodno odustao od natjecanja zbog drugih opravdanih razloga. Patrola se usprkos odustajanja ili povrede natjecatelja uvrštava u konačan plasman. U slučaju da ekipa ostane sa manje od tri člana, ista ne može nastaviti natjecanje, ali se članovima omogućuje ostanak do kraja natjecanja uz pružanje odgovarajuće skrbi. Natjecatelj koji je odustao od natjecanja iz opravdanih razloga ima pravo na ostanak do kraja natjecanja. Članovi koji su odustali od natjecanja ne smiju se pridružiti ostatku ekipe do predaje zadataka kao ni prilikom obavljanja ostalih disciplina. Pokušaj izigravanja ove odredbe povlači diskvalifikaciju i udaljavanje ekipe sa natjecanja.

15. ŽALBENI POSTUPAK

Žalba može biti po hitnom i redovnom postupku. Hitni postupak podrazumijeva se nužnim u situacijama kada patrola smatra da je oštećena u neposrednom obavljanju zadatka, gdje je korisno utvrđivanje činjenica na samome mjestu obavljanja zadatka i na sredstvima kojima se ekipa služi za obavljanje zadatka. U ovakvoj situaciji nije potrebno podnositi pisanu predstavku. Hitni postupak obavlja se neposrednom pritužbom vođe patrole sucu, uz obrazloženje. Sudac nakon razjašnjavanja donosi odluku. U slučaju da patrola nije zadovoljna odlukom suca, može po istoj proceduri za hitni postupak zatražiti odluku Uprave natjecanja. Uprava natjecanja dužna je donijeti odluku neposredno nakon razjašnjavanja, ali se može konzultirati sa suradnicima, za što može iskoristiti vrijeme do 30 minuta. Patrola koja ne koristi mogućnost žalbe po hitnom postupku, može podnijeti žalbu redovitim putem. Redovni postupak podrazumijeva podnošenje žalbe pisanom predstavkom. Pisana predstavka podnosi se uz potpis vođe ili pratitelja patrole, do pola sata nakon održane grane ili pojedinog elementa natjecanja, ili nakon objave rezultata. Patrola može tražiti mogućnost ponovne izrade pojedinih disciplina, osim discipline “Orijentacijsko kretanje”, Disciplina “Orijentacijsko kretanje” ne može se ponoviti, već se ekipi priznaje ili ne priznaje žalba na povredu te discipline, te joj se prema rezultatu žalbe omogućava naknadna izrada zadataka sa pojedinih KS, ukoliko Uprava natjecanja zaključi da je to potrebno. Ako se patroli u pojedinoj disciplini uvaži žalba, a utvrdi se da je povreda discipline nastala greškom kontrolora ili suca, ponovno izvršenje sporne discipline ekipi se omogućava pred drugim sucem ili Predsjednikom Natjecateljske komisije. Žalba se predaje izravno Načelnici akcije. Ukoliko nije moguće trenutačno uručenje žalbe Načelnici akcije, žalba se uručuje nekom od članova Uprave natjecanja. Potpuno je svejedno kome se od nadležnih žalba uruči. Tko god je žalbu zaprimio mora je, u najkraćem roku dostaviti Načelnici akcije. Žalba treba sadržavati obrazloženje: opis povrede discipline u kojoj se nepravilnost dogodila, tko je počinio povredu discipline, odnosno pod čijim utjecajem je došlo do povrede discipline i koja se mjera za otklanjanje povrede traži. Načelnica akcije, u dogovoru sa Povjerenikom SIH-a, svoju odluku provodi na način prikladan situaciji.

 

16. OCJENE, NAGRADE I PLASMAN PATROLA

Način odlučivanja i svi zaključci tijela natjecanja će biti javni i dostupni svim natjecateljima preko oglasnih ploča. Ocijene zadataka i disciplina prezentiraju se javno, a ističu se na javnom mjestu na posebnim pločama tijekom i po završetku natjecanja. Isticanje svih ocjenjenih i bodovanih zadataka i disciplina se ostvaruje ukupnom zbirnom listom (usporedni semafor) rezultata svih patrola na natjecanju. Ukupni plasman se određuje zbrojem bodova svih disciplina, te oduzimanjem negativnih bodova. Konačni plasman utvrđuje  Uprava natjecanja s ukupnom bodovnom listom. Skica i dnevnik puta se ocjenjuju samo ako su načinjeni na ovjerenim papirima od strane organizatora. Ocjenjivanje i bodovanje mogu vršiti samo članovi Natjecateljske komisije koji su upoznati s lokacijama na koje se navedeni radovi odnose. Svaka ekipa koje je završila natjecanje dobiva diplomu i bodovnu listu ekipe. Svaki sudionik natjecanja dobiva amblem natjecanja. Patrole plasirane na prva tri mjesta dobivaju pehare u trajno vlasništvo. Pehare koji prelaze u trajno vlasništvo osigurava organizator. Patrola može svojevoljno ili odlukom Uprave natjecanja odustati ili napustiti natjecanje. Takve se patrole ne uvrštavaju u konačan plasman, i ne omogućuje im se izvršenje preostalih zadataka.

17. TIJELA NATJECANJA ZLATOROG KUP 2011.

Tijela natjecanja su: Uprava natjecanja, Natjecateljska komisija i Povjerenik SIH-a.

17.1. UPRAVA NATJECANJA

Upravu natjecanja čine:

- načelnik: Tanja Jurić

- starješina natjecanja: Zlatan Mošmondor

- tajnik, blagajnik: Silvija Mađar

- ekonom: Valerijan Špičko

- predsjednik Natjecateljske komisije: Davor Mađar

Uprava natjecanja je osigurala prenoćište za sve ekipe i tijela natjecanja u čvrstom objektu.

17.2. NATJECATELJSKA KOMISIJA

Članovi Natjecateljske komisije su:

- predsjednik Natjecateljske komisije: Davor Mađar

- članovi: Silvija Mađar, Alen Anđel, Siniša Bajsić, Valnea Štefanek

Kontrolore imenuje Natjecateljska komisija. Kontrolori obavljaju zadatke predviđene zadatkom za natjecanje, koje im odredi Natjecateljska komisija. Kontrolori ne mogu vršiti bodovanje ili ocjenjivanje bilo koje discipline natjecanja. Kontrolori imaju zadatak nadgledanja i kontroliranja izvršavanja zadataka i disciplina. Zadaci Natjecateljske komisije su pravovremena izrada kvalitetnih etalona-skica uz jasne garancije tajnosti tih materijala, te bodovanje i ocjenjivanje svih natjecateljskih disciplina u smislu ovih Propozicija. Prije uručenja zadataka ekipama Natjecateljska komisija u suradnji s liječnikom može ocijeniti sposobnost svakog člana ekipe i ekipe kao cjeline za sudjelovanje u natjecanju, te ispunjavanje preduvjeta iz Propozicija uključujući i provjeru kolektivne i osobne opreme, starosti sudionika, i sl.

Članovi Natjecateljske komisije uručuju zadatke vođama ekipa u određeno vrijeme i puštaju ekipe na stazu. Isto tako, članovi Natjecateljske komisije preuzimaju riješene zadatke na cilju, izuzev testa iz topografije kojeg ekipa predaje na KS na kojoj se test rješava. Nakon izvršenja zadataka, isključivo Natjecateljska komisija ocjenjuje i boduje sve izvršene zadatke i discipline. Natjecateljska komisija jamči točnost zadataka i etalona, objektivnost ocjenjivanja kao i tajnost svih podataka. Odgovara Upravi natjecanja (osim povjerenika koji odgovara Povjerenstvu za natjecanja i nadležnom načelniku za akcije SIH-a). Natjecateljska komisija provodi uredbe i zaključke Komisije za žalbe. Suci imaju zadatak nadgledanja, ocjenjivanja kvalitete i brzine izvršavanja, te bodovanje zadataka, disciplina i crteža. Natjecateljska komisija je dužna prije proglašenja pobjednika staviti na uvid sve radove i izvršene zadatke ekipa, zajedno s etalonima i točnim rješenjima, te ostaviti vrijeme od 60 minuta za mogućnost žalbe. Za vrijeme žalbenog roka Natjecateljska komisija nema pravo ispravljanja radova. Natjecateljska komisija je dužna održati najmanje dva sastanka vođa ekipa na kojima se raspravlja o problemima natjecanja, nejasnoćama i tumačenju Propozicija, i to prvo u petak, 25.03.2011. godine u 21,00 sati, i drugi u subotu, 26.03.2011. godine u 21,00 sati.

 

17.3. POVJERENIK SIH-a

Povjerenik SIH-a imenuje se iz kruga ljudi koji su osposobljeni prosuditi organizacijske i natjecateljske elemente natjecanja. Imenuje ga Uprava SIH-a. Povjerenik SIH-a ima ovlasti: tumačenja propozicija, rješavanja žalbi, uvida u stazu, sve zadatke, rješenja, etalone, ocjenjivanja i bodovanja na natjecanju, te u sve ostale elemente organizacije natjecanja, prijedloga i odobrenja izmjena u sadržajima akcije, prijave prekršaja koji nisu adekvatno sankcionirani.

Prigovori i žalbe na odluke Povjerenika SIH-a podnose se Upravi SIH-a, u roku 8 dana od završetka natjecanja, u pisanom obliku. Uprava ovakve predstavke rješava na prvoj idućoj sjednici, ili u slučaju hitnosti – što je moguće prije.

2 Responses to “ Zlatorog Kup ”

  1. Jankec-Plamen says:

    Mene samo zanima dal se radi zaklon…buduci da je obavezno uzet 3 šatorska krila a nigdje ne piše izrada zaklona??

  2. Andreja-Siniša Pavkovic says:

    I mene zanima jel se radi zaklon i da li se varta pali?

Trackbacks & Pingbacks:

Leave a Comment